Handelsbetingelser

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt, da de indeholder vigtig information om dine juridiske rettigheder og forpligtelser i relation til køb af sæsonkort og billetter til Brøndby Stadion. Når du køber billet eller sæsonkort til Brøndby Stadion, accepterer du at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser.

1.1 Ved køb af sæsonkort udstedes et sæsonkort, der giver adgang for én person til hver af Brøndby IF’s hjemmekampe i 3F Superligaen og potentielle hjemmekampe i DBU Pokalen i sæsonen 2020/21 jf. dog pkt. 1.1.2 nedenfor.

1.1.2 Køb af sæsonkort efter 1. december 2020 betragtes som et halvårssæsonkort og vil kun give adgang for én person til hver af de i pkt. 1.1 nævnte hjemmekampe som afvikles efter 1. januar 2021.

1.2 Ved køb af nummereret sæsonkort gælder dette til det på kortet oplyste række- og sædenummer samt tribune. Ved køb af unummereret sæsonkort gælder dette til den på kortet oplyste tribune, jf. dog pkt. 1.3 nedenfor.

1.3 Brøndby IF forbeholder sig retten til at anvise sæsonkortindehavere en anden plads/tribune ved meddelelse pr. e-mail eller SMS inden kampens afholdelse. Ligeledes kan Brøndby IF’s personale til enhver tid, af sikkerhedsmæssige hensyn, anvise sæsonkortindehavere til en anden plads/tribune. Sæsonkortindehavere kompenseres ikke i anledning heraf.

1.4 Sæsonkortindehavere bliver tilbudt at forny deres sæsonkort inden den kommende sæson. Brøndby IF er dog ikke forpligtet til at tildele samme række-, sædenummer eller tribune, ligesom ændring af de fysiske rammer på Brøndby Stadion mm. kan medføre, at det ikke er muligt at tildele samme række-, sædenummer eller tribune.

1.5 Sæsonkortet er ikke personligt og kan derfor lånes ud. Bemærk dog, at et børne- eller pensionistkort ikke kan lånes ud til en voksen, med mindre differencen mellem de pågældende entrebilletter betales og opgraderes ved henvendelse på [email protected] senest dagen før den pågældende kamp.

1.6 Sæsonkortet skal medbringes til alle hjemmekampe. Såfremt sæsonkortet ikke medbringes skal sæsonkortindehaveren betale normal entré og kan kun komme ind, hvis der er ledige pladser. Entréen refunderes ikke.

1.7 Mistede eller beskadigede sæsonkort erstattes mod et administrationsgebyr på kr. 100,00. Ønskes den faste tildelte plads eller tribune på Brøndby Stadion ændret til en anden ledig plads eller tribune, opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,00. Derudover kan der forekomme yderligere betaling, hvis en plads ønskes ændret til en anden tribune, hvor prisen er højere. Der gives ikke penge retur ved skifte til en billigere plads eller tribune.

1.8 Meldes et sæsonkort mistet eller tabt, vil kortet blive spærret, hvorefter kortet ikke længere kan benyttes. Administrationsgebyret for udstedelse af et nyt sæsonkort refunderes ikke, hvis mistede kort genfindes. Sæsonkort skal meldes tabt eller mistet via e-mail til: [email protected]

1.9 Til enkelte kampe i 3F Superligaen eller DBU Pokalen, som er eller ventes udsolgt, forbeholder Brøndby IF sig retten til, at bede sæsonkortholderen bekræfte, at sæsonkortholderen vil benytte sin plads/billet til den pågældende kamp. Brøndby IF vil i givet fald lave et elektronisk system, hvor sæsonkortholderen skal trække sin billet inden en given deadline. Såfremt sæsonkortholderen ikke har trukket sin billet inden den givne deadline, vil pladsen blive frigivet til andet salg.

2.1 Ved køb af sæsonkort opnår sæsonkortindehaveren foruden adgangen til alle hjemmekampe i 3F Superligaen og DBU Pokalen en række fordele såsom rabat på køb i Brøndby Shoppen, mulighed for at tage venner og bekendte med til tre hjemmekampe i Alka Superligaens grundspil, forkøbsret til ude- og hjemmekampe i europæiske turneringer og forkøbsret til udekampe mod F.C. København.

2.2 Du kan læse mere om disse fordele her: http://saesonkort.brondby.com/fordele/.

3.1 Sæsonkort kan købes online på http://saesonkort.brondby.com og fysisk i Brøndby Shoppen på Brøndby Stadion. Kortene udsendes løbende i salgsperioden fra primo juni, idet der ved online-køb må påregnes op til 14 dages leveringstid.

3.2 Gældende priser for sæsonkort fremgår på http://saesonkort.brondby.com.

4.1 Betaling for sæsonkort skal ske kontant.

5.1 Der gøres særligt opmærksom på, at ifølge lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12, er der ingen fortrydelsesret i relation til ydelser, som skal leveres på en specifik dag eller i en bestemt periode. Dette omfatter rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, fx koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer. Der gælder derfor inge fortrydelsesret ved køb af sæsonkort til Brøndby Stadion.

 

6.1 Billet- og sæsonkortkøbere har mulighed for at meddele samtykke til, som led i købet, at modtage eksklusive nyheder og tilbud fra Brøndby IF samt samarbejdspartnere. Nyheder og tilbud fremsendes elektronisk pr- e-mail, SMS eller pr. post.

6.2 Såfremt du ikke længere ønsker at modtage nyheder og tilbud kan afmeldelse ske via link i bunden af nyhedsbrevene eller ved at kontakte Brøndby IF på [email protected]

6.3 Ved køb af sæsonkort gives der endvidere særskilt mulighed for at meddele samtykke til at modtage eksklusive sæsonkorttilbud samt relevante nyheder specifikt adresseret mod sæsonkortholderne i Brøndby IF. Afmeldelse af disse tilbud kan ligeledes ske ved link i modtagne tilbud eller ved henvendelse til Brøndby IF på [email protected]

7.1 Sæsonkortindehavere er til enhver tid selv ansvarlige for at holde sig orienteret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Kampflytninger kan blandt andet forekomme som følge af TV-transmissioner, og sæsonkortindehavere opfordres derfor til at holde sig løbende orienteret om kampafvikling og kamptidspunkter gennem dagspressen og www.brondby.com.

7.2 Brøndby IF er ikke ansvarlige for antallet af kampe eller placeringen af disse. Sæsonkortindehavere kan følgeligt hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller hel eller delvis tilbagebetaling af det samlede beløb i anledning af kampaflysninger eller kampflytninger, uanset årsagen til disse.

8.1 Adgang, færdsel og ophold på Brøndby Stadion skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende ordensreglement for Brøndby Stadion, https://brondby.com/klub/stadion/stadionoverblik/ordensreglement/.

8.2 Ophold på Brøndby Stadion sker på eget ansvar. Brøndby IF tager ikke ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

8.3 Enhver anvisning fremsat af Brøndby IF’s personale, kontrollører eller offentlige myndigheder skal altid følges af besøgende på Brøndby Stadion.

9.1 Brøndby IF forbeholder sig retten til at tildele sæsonkortindehavere karantæne, såfremt sæsonkortindehaveren groft eller gentagne gange udviser en uacceptabel opførsel over for andre medlemmer, tilskuere, ansatte eller inventar på Brøndby Stadion eller ikke har efterlevet Brøndby Stadion’s ordensreglement. Personer med karantæne har forsat mulighed for at udlåne deres sæsonkort til tredjemand, men har ikke selv adgang til kampe på Brøndby Stadion.

9.2 Brøndby IF forbeholder sig retten til at inddrage sæsonkortet og ekskludere sæsonkortindehavere fra de oplistede fordele, som nævnt i pkt. 2, som følge af tildelt karantæne. Dette gælder uanset om karantænen er tildelt som følge af forhold på eller uden for Brøndby Stadion, herunder i forbindelse med afviklingen af udekampe. Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes. Ovenstående gælder, uanset om karantæne er tildelt sæsonkortindehaveren selv, eller tredjemand under benyttelse af sæsonkortet.

10.1 Brøndby IF forbeholder sig retten til at ændre i disse handelsbetingelser med 3 måneders varsel efter eget skøn.

10.2 Brøndby IF gør opmærksom på, at væsentlige ændringer af handelsbetingelserne kan forekomme fra sæson til sæson.

11.1 Spørgsmål til billetter, medlems-/fordelsklubber eller sæsonkort bedes rettet via mail til: [email protected]

11.2 Ændringer i persondata på sæsonkortindehavere, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v. skal meddeles til: [email protected]

11.3 Skulle der opstå tvister i forbindelse med disse handelsbetingelser løses disse efter gældende dansk ret med Brøndby IF’s hjemting som værneting.

12.1 For at der kan indgås aftale om køb af sæsonkort, har Brøndby IF brug for visse personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse mv. Disse oplysninger registreres udelukkende med det formål at kunne levere sæsonkortet til dig. Brøndby IF behandler alle oplysninger, som vi registrerer om dig, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataregler. Som køber har du mulighed for at få indsigt i vores registrering af oplysninger om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondatareglerne

12.2 Personoplysningerne registreres hos Brøndby IF, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby og opbevares i fem år, af hensyn til lovkrav om bogføring, hvorefter oplysningerne slettes. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Brøndby IF. Dine personlige oplysninger bliver på intet tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

12.3 Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger her: http://brondby.com/persondatapolitik.

12.4 Når du besøger websitet www.brondby.com, indsamles der oplysninger om dig. Læs nærmere om vores cookiepolitik her: http://brondby.com/cookiepolitik.